Νηπιακά τμήματα/ Pre-Junior ΔΩΡΕΑΝ!!

Με εμπειρία από το 1995, συνεχίζουμε τη λειτουργία νηπιακών τμημάτων Αγγλικής γλώσσας για παιδιά από 5-7 ετών, ΔΩΡΕΑΝ!

Μέσα από ευχάριστους τρόπους δημιουργικής μάθησης, με βάση το παιχνίδι, το τραγούδι, τη ζωγραφική , τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με τη γλώσσα.

Τα μαθήματα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα από 1 ώρα και δεν απαιτούν διάβασμα για το σπίτι.

Τα νέα τμήματα Pre-Junior ξεκινούν τον Οκτώβριο.

Δηλώστε τώρα συμμετοχή στη γραμματεία του κέντρου μας.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy