ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Στις 8 και 9 Ιουνίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η παράδοση της τελικής βαθμολογίας των μαθητών μας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει κοινοποιηθεί.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy