Αγγλικά

Νηπιακά Τμήματα

Στο κέντρο μας λειτουργούν με επιτυχία από το 1995 νηπιακά τμήματα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας για παιδιά ηλικίας από 5-7 ετών (μέχρι Α΄Δημοτικού).
Το ξεκίνημα της εκμάθησης της ξένης γλώσσας από την πιο πάνω ηλικία παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

 • Εξάσκηση στην ακουστική κατανόηση της γλώσσας
 • Διαμόρφωση σωστής προφοράς
 • Ομαλή μετάβαση στην κανονική μετέπειτα παρακολούθηση μαθημάτων ξένης γλώσσας στην Β΄Δημοτικού

Στο κέντρο ξένων γλωσσών«ΓΛΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΙΛΛΙΑ» έχουμε σχεδιάσει ένα ειδικά μελετημένο πρόγραμμα, με εξειδικευμένους καθηγητές και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο,  όπου οι μικροί μαθητές έρχονται σε πρώτη επαφή με την Αγγλική γλώσσα ευχάριστα και δημιουργικά, χωρίς διάβασμα και εργασίες για το σπίτι, αλλά παίζοντας, τραγουδώντας, ζωγραφίζοντας, κάνοντας χειροτεχνίες και θεατρικό διάλογο.

Προκαταρκτικά τμήματα /Junior A & B

Απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 7, 8 ετών . Τα τμήματα είναι οργανωμένα σε ομάδες.

Επιδίωξή μας στα προκαταρκτικά τμήματα, είναι να αγαπήσουν τα παιδιά την αγγλική γλώσσα και να εκλάβουν την εκμάθηση των αγγλικών ως μια απολαυστική και δημιουργική διαδικασία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών & δοκιμασμένων μεθόδων , που στηρίζονται σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, προβολή ταινιών,  ανάθεση ρόλων (role play) στους μαθητές , ανταμοιβή μέσα από διαγωνισμούς κλπ.

Τμήματα  Κανονικού Επιπέδου/ Senior A & B- Class C & D

Στόχος των τμημάτων κανονικού επιπέδου είναι η εκμάθηση  βασικών στοιχείων και κανόνων της αγγλικής γλώσσας, η εξάσκηση στην ακουστική κατανόηση , η δυνατότητα επικοινωνίας , ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου και η παραγωγή γραπτού λόγου μέσα από εκθέσεις, γράμματα κλπ
Δίνεται έμφαση στην ακουστική κατανόηση της αγγλικής γλώσσας και παροτρύνονται όλοι οι μαθητές ώστε να μιλούν και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα , αναλαμβάνουν την οργάνωση διάφορων ατομικών & ομαδικών project, «ανεβάζουν» θεατρικές παραστάσεις.

Οι μαθητές πλέον έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τα αγγλικά σε καθημερινές καταστάσεις  και έχουν τη δυνατότητα να δώσουν και να επιτύχουν σε εξετάσεις του επιπέδου τους  ΚΕΤ & PET , που αντιστοιχούν στα επίπεδα Α2 και Β1 αντίστοιχα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλασίου Αναφοράς για Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

Τμήματα Ανώτερου Επιπέδου / Class E , Lower

Oι μαθητές στα τμήματα αυτά επαναλαμβάνουν και εδραιώνουν τις γνώσεις τους, ολοκληρώνουν την βασική ύλη που τους επιτρέπει να επικοινωνούν στα αγγλικά, να κατανοούν σύνθετα γραμματικά φαινόμενα και να παράγουν σύνθετο γραπτό και προφορικό λόγο.  Προετοιμάζονται για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις Lower , μέσα από εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας και που εστιάζονται στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών, την συνεχή ενθάρρυνση και εξάσκηση του προφορικού τους λόγου και  την αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων του κέντρου μας .
Κατά την περίοδο πριν τις επίσημες εξετάσεις, διοργανώνονται ανά τακτά διαστήματα εξετάσεις στο κέντρο μας σε πραγματικές συνθήκες . Για τις προφορικές εξετάσεις το κέντρο μας έχει μόνιμη συνεργασία με Αγγλο εξεταστή του Πανεπιστημίου Cambridge,  ο οποίος εξετάζει τους μαθητές και εντοπίζει τις όποιες αδυναμίες τους.

Τμήματα Ανώτατου Επιπέδου / Proficiency

Στο συγκεκριμένο επίπεδο οι μαθητές προετοιμάζονται για την απόκτηση του πτυχίου επιπέδου Proficiency που αποτελεί τον υψηλότερο τίτλο σπουδών της αγγλικής γλώσσας και είναι διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές.

Οι καθηγητές του κέντρου μας που διδάσκουν στο συγκεκριμένο επίπεδο , διαθέτουν πολυετή εμπειρία και επιστημονικές γνώσεις και είναι εξειδικευμένοι στη διδασκαλία μαθητών του συγκεκριμένου επιπέδου.

Τμήματα Ενηλίκων /Adults & Business English

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΓΛΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΙΛΛΙΑ» λειτουργούν με επιτυχία, τμήματα Αγγλικής γλώσσας ειδικά για ενήλικες.

Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται τα πιο κάτω τμήματα:

 • Τμήματα προετοιμασίας για όλα τα πτυχία (IELTS, TOEIC, TOEFL, επιπέδου Lower & Proficiency του Cambridge , Michigan, City & Guilds). Απευθύνονται σε όσους θέλουν να προετοιμασθούν για να συμμετέχουν στις επίσημες εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας.
 • Τμήματα για αρχάριους.
  Απευθύνονται σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν τώρα την απόκτηση βασικών γνώσεων στην Αγγλική γλώσσα.
 • Τμήματα ομιλίας & εξάσκησης της γλώσσας.
  Απευθύνονται σε όσους θέλουν να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα.
 • Τμήματα  Business English.
  Απευθύνονται σε όσους θέλουν να εξειδικευθούν στον διεθνή κώδικα επικοινωνίας του κόσμου των επιχειρήσεων

Η εκπαίδευση γίνεται από εξειδικευμένους καθηγητές και μέσω μελετημένου προγράμματος σπουδών.
Σημειώνεται ότι οι ενήλικες μαθητές μας, πετυχαίνουν σε ποσοστό άνω του 90% στις εξετάσεις των επιπέδων Lower & Proficiency
Ελάτε με τους φίλους σας και φτιάξτε το δικό σας τμήμα,τις ώρες που σας εξυπηρετούν.