Γαλλικά

Τμήματα

Τμήματα Βοηθητικά

Λειτουργούν τμήματα για να βοηθήσουν τους μαθητές των τάξεων Δημοτικού –Γυμνασίου στην ύλη που διδάσκονται στο σχολείο τους.

Τμήματα Κανονικά

Οι μαθητές ξεκινούν να έρχονται σε επαφή με τη γαλλική γλώσσα και μαθαίνουν να μιλούν,. να γράφουν και γενικά να επικοινωνούν , μέσα από τις δοκιμασμένες μεθόδους που εφαρμόζει το κέντρο μας. Η διδασκαλία γίνεται με τρόπό ευχάριστο , δημιουργικό και έτσι ώστε να μην κουράζεται ο μαθητής.
Οι μαθητές μπορούν μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα να συμμετάσχουν στις επίσημες εξετάσεις για την απόκτηση των πτυχίων DELF  και DALF.