Γερμανικά

Τμήματα

Τμήματα Βοηθητικά

Λειτουργούν τμήματα για να βοηθήσουν τους μαθητές των τάξεων Δημοτικού –Γυμνασίου στην ύλη που διδάσκονται στο σχολείο τους.

Τμήματα Κανονικά

Οι μαθητές μαθαίνουν να μιλούν,. να γράφουν και γενικά να επικοινωνούν στη γερμανική γλώσσα , μέσα από τις δοκιμασμένες μεθόδους που εφαρμόζει το κέντρο μας. Η διδασκαλία γίνεται με τρόπό ευχάριστο , δημιουργικό και έτσι ώστε να μην κουράζεται ο μαθητής.

Οι μαθητές μπορούν μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα να συμμετάσχουν στις επίσημες εξετάσεις για την απόκτηση επίσημων διπλωμάτων της Γερμανικής γλωσσας του Ινστιτούτου GOETHE, καθώς και να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ)

Το Ινστιτούτο GOETHE χορηγεί πέντε πτυχία:το Zertifikat Deutsch (μέτρια γνώση) , το Zentrale Mittelstufenprufung (καλή γνώση) , το Zentrale Oberstufenprufung (καλή γνώση) και τελευταία το Kleines Deutsches Sprachdiplom και το Grosses Deutsches Sprachdiplom και τα οποία αναγνωρίζονται ως άριστη γνώση.Τα πτυχία αυτά χαίρουν παγκόσμιας αναγνώρισης καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και τον ΑΣΕΠ.