Νηπιακά Τμήματα

Νηπιακά Τμήματα (Pre-Junior)

«H αρχή είναι το ήμισυ του παντός»

Το σοφό αυτό ρητό ισχύει και στην περίπτωση της εκμάθησης ξένης γλώσσας.
Είναι σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας η πρώτη επαφή που θα έχει το παιδί με την ξένη γλώσσα.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΓΛΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΡΙΛΛΙΑ» λειτουργούν με επιτυχία από το 1996 , τμήματα pre-junior για παιδιά ηλικίας 5-7 ετών (μέχρι Α΄ Δημοτικού).

Το ξεκίνημα της εκμάθησης ξένης γλώσσας από την πιο πάνω ηλικία παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα , όπως:

  1. Εξάσκηση στην ακουστική κατανόηση της γλώσσας
  2. Διαμόρφωση σωστής προφοράς
  3. Ομαλή μετάβαση στην κανονική μετέπειτα παρακολούθηση μαθημάτων ξένης γλώσσας, στην Β΄ Δημοτικού

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΓΛΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΡΙΛΛΙΑ», τα παραπάνω πλεονεκτήματα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η διδασκαλία γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα από εξειδικευμένους καθηγητές,  εγγυώνται τη σωστή αρχή και την  επιτυχημένη συνέχεια στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.