Πληροφορική

Εργαστήριο Πληροφορικής

Το κέντρο ξένων γλωσσών ΓΛΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΙΛΛΙΑ , ενσωματώνοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία τις πλεον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, διαθέτει σύγχρονο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (computer lab) , το οποίο αποτελείται από 10 Η/Υ. Οι μαθητές μας εξασκούνται μέσα από ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα , μελετούν και εμπεδώνουν τη διδασκόμενη ύλη.