Τμήματα Ενηλίκων

Ειδικά τμήματα για Ενήλικες – φοιτητές Business English

  • Τμήματα προετοιμασίας για όλα τα πτυχία (IELTS, TOEIC, TOEFL, επιπέδου Lower & Proficiency του Cambridge , Michigan, City & Guilds).Απευθύνονται σε όσους θέλουν να προετοιμασθούν για να συμμετέχουν στις επίσημες εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας
  • Τμήματα για αρχάριους
    Απευθύνονται σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν τώρα την απόκτηση βασικών γνώσεων στην Αγγλική γλώσσα.
  • Τμήματα ομιλίας & εξάσκησης της γλώσσας.
    Απευθύνονται σε όσους θέλουν να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα
  • Τμήματα  Business English.
    Απευθύνονται σε όσους θέλουν να εξειδικευθούν στον διεθνή κώδικα επικοινωνίας του κόσμου των επιχειρήσεων

Η εκπαίδευση γίνεται από εξειδικευμένους καθηγητές και μέσω μελετημένου προγράμματος σπουδών.

Ελάτε με τους φίλους σας και φτιάξτε το δικό σας τμήμα,τις ώρες που σας εξυπηρετούν.