Σημεία Υπεροχής

 

Μοναδικό παιδοκεντρικό επικοινωνιακό σύστημα διδασκαλίας C.I.C. SYSTEM

Εφαρμόζουμε με επιτυχία πρόγραμμα διδασκαλίας προσαρμοσμένο στις ατομικές ανάγκες και ικανότητες του κάθε μαθητή με έμφαση στην επικοινωνία και στη δημιουργική μάθηση. Το παιδί είναι ο πρωταγωνιστής και συμμετέχει ενεργά στο μάθημα. Στόχος μας είναι  με σταθερά  βήματα να ξεπεράσει τον εαυτό του.

 

Σοβαρή προετοιμασία για όλα τα πτυχία

Προετοιμάζουμε μεθοδευμένα & συστηματικά τους μαθητές μας για την απόκτηση αναγνωρισμένων  πτυχίων, από την πρώτη στιγμή.  Για το σκοπό αυτό:

  • Πραγματοποιούμε εξετάσεις σε τακτά διαστήματα υπό πραγματικές συνθήκες (mock exams)
  • Συνεργαζόμαστε σε μόνιμη βάση με ξένους καθηγητές , εξεταστές των επίσημων φορέων πιστοποίησης πτυχίων γλωσσομάθειας (Cambridge, HAU, IFA, ESB)
  • Επιλέγουμε το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό
  • Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας στη χρήση και ομιλία της γλώσσας.

 

Έμπειρο διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό μας προσωπικό απαρτίζεται από πτυχιούχους έλλενες και ξένους καθηγητές που επιμορφώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

 

Μέσα διδασκαλίας

Μαθήματα με διαδραστικούς πίνακες, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών , διαδικτυακές εκπαιδευτικές συνδέσεις, γλωσσικά παιχνίδια και άλλα, χρησιμοποιούνται για καλύτερη, πληρέστερη & ευχάριστη διδασκαλία.

 

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας

Επιτυγχάνουμε σταθερά υψηλά ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας σε όλες τις γλώσσες , που αγγίζουν το 100%

 

Συνεχής  ενημέρωση γονέων

Ενημερώνουμε άμεσα και με απόλυτη ειλικρίνεια τους γονείς για την πρόοδο των μαθητών μας.

Διαθέτουμε συνεχή  οργανωμένη γραμματειακή υποστήριξη και παρέχουμε ποιοτική εξυπηρέτηση.

 

Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία

Εντοπίζουμε τις αδυναμίες των μαθητών μας και προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα για να τις καλύψουμε.

 

Σταθερά χαμηλές τιμές

Συναισθανόμενοι τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές  μειώσει στις τιμές των διδάκτρων, προσφέρουμε επιπλέον εκπτώσεις σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δωρεάν εγγραφή, διατηρώντας πάντα υψηλό το επίπεδο της διδασκαλίας μας.

 

Άνετες κλιματιζόμενες αίθουσες

Το κέντρο μας λειτουργεί σε άνετες, ασφαλείς πιστοποιημένες εγκαταστάσεις, επιφανείας 400 τ.μ. , που δίνουν τη δυνατότητα ευελιξίας ωραρίου .

Όλες οι αίθουσες είναι  κλιματιζόμενες & αεριζόμενες.