Μάθετε τις γλώσσες της Ευρώπης

Διαλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να μάθετε και ενταχθείτε σε ένα από τα τμήματα που προσφέρουμε

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ισπανικά

Ιταλικά

Νηπιακά Τμήματα

Νηπιακά Τμήματα

«H αρχή είναι το ήμισυ του παντός»

Το σοφό αυτό ρητό ισχύει και στην περίπτωση της εκμάθησης ξένης γλώσσας.
Είναι σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας η πρώτη επαφή που θα έχει το παιδί με την ξένη γλώσσα.

Τμήματα Ενηλίκων

Τμήματα Ενηλίκων

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΓΛΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΙΛΛΙΑ» λειτουργούν με επιτυχία, τμήματα Αγγλικής γλώσσας ειδικά για ενήλικες.

Πληροφορική

Πληροφορική

Το κέντρο ξένων γλωσσών ΓΛΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΙΛΛΙΑ , ενσωματώνοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία τις πλεον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, διαθέτει σύγχρονο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (computer lab)