Εργαστήριο Πληροφορικής

Το κέντρο ξένων γλωσσών ΓΛΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΙΛΛΙΑ , ενσωματώνοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία τις πλεον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, διαθέτει σύγχρονο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (computer lab) , το οποίο αποτελείται από 10 Η/Υ που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου.

Με την καθοδήγηση του καθηγητή τους , οι μαθητές όλων των επιπέδων εξασκούνται μέσω ατομικής χρήσης του Η/Υ , μελετούν και κάνουν επανάληψη της διδασκόμενης ύλης, εντοπίζουν τις αδυναμίες τους και επιλύουν τις απορίες τους, μέσω ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Παράλληλα, εξοικειώνονται με τη χρήση του Η/Υ μαθαίνοντας βασικές έννοιες.

Belt Study System – Σύστημα μελέτης και επανάληψης Αγγλικών

Το κέντρο μας έχει εισάγει το Belt Study System, το οποίο είναι σύστημα μελέτης και επανάληψης Αγγλικών μέσω ατομικού Η/Υ. που βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν σωστά όλες τις δεξιότητες της γλώσσας (ομιλία, γραφή, ανάγνωση, ακουστική ικανότητα).
Η συγκεκριμένη εκπαίδευση γίνεται στο σύγχρονο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του κέντρου μας , υπό την επιτήρηση καθηγητή.